Träningslägenhet är ytterligare ett steg efter boende i form av extra stöd, som HVB, familjehem och stödboende. Det är ett självständigt boende, men där besök och tillsyn görs utav av handledaren regelbundet, för att följa upp den ungdomen och se att allt står rätt till. Lägenheterna ligger ofta i vanliga hyreshus och boendet är en bra boendeform för de ungdomar som i stor utsträckning klarar sig själva.

Våra lägenheter finns i olika bostadsområden i Stockholm. Lägenheterna är omöblerade. Ungdomen får tillsammans med sin handledare, med hjälp av startbidrag, vara delaktig i att skapa och vårda sin egen boendemiljö. Vi hjälper även till med praktiska saker som ekonomi, handling, matlagning.

Målgrupp

 • Pojkar och flickor
 • 16-20år
 • Har en sysselsättning (ex utbildning, praktik, annat)

Exempel på stöd som ges

 • Stöd att sätta upp en struktur i hemmet
 • Hjälp att planera, handla och laga mat
 • Stöd i att få eller bibehålla en god dygnsrytm
 • Stöd och coaching i samband med jobbsökande
 • Hjälp och motivation till en aktiv fritid utifrån den enskildes önskemål
 • Få information om samhällets lagar, regler och krav
 • Hjälp att upprätta vardagsbudget
 • Läxläsning

Handledare

 • Med hjälp av våra handledare stöttar vi ungdomen att både praktiskt och känslomässigt så att ungdomen utifrån sina förutsättningar kan utvecklas .

Intresseanmälan

Ansök om att bli ett familjehem redan idag. Många barn är i behov av din hjälp!

×