Med konsulentstödda familjehem menas att familjehemmet har förstärkt stöd av konsulenter som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. Tack vare en kontinuerlig kontakt mellan familjehemmet och familjehemskonsulenterna så står aldrig familjehemmet ensam i placeringen. Familjehemskonsulenten finns tillgänglig som stöd och för att ge råd till familjehemmet. Tack vare samarbetet mellan familjehem och konsulent avlastas familjerna från externa kontakter och fokusera på det de är duktiga på – att ta hand om barnen. Detta ökar uthålligheten hos familjehemsfamiljerna och därigenom ökas kvalitén på placeringen.

Laniakea Hem ser till att det finns en utvald familjehemskonsulent till varje familj som har den sammanhållande funktionen kring allt som rör den placerade. Det kan handla om kontakt med myndigheter, socialtjänsten, vårdcentralen, skolan, osv. Familjehemskonsulenten arbetar tätt med familjehemmen och besöker dem månadsvis samt vid behov. Mellan hembesök hålls kontakten via telefon och e-post. Det finns även ett journummer som är tillgängligt dygnet runt för akuta ärenden och vi gör vårt bästa för att ständigt finnas där som stöd och hjälp för dig som familjehem.

Vi som arbetar här

Läs mer om hur vi jobbar

Frågor och svar

Intresseanmälan

Ansök om att bli ett familjehem redan idag. Många barn är i behov av din hjälp!

×