Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (“policy”) beskriver hur dina uppgifter samlas in och behandlas genom användning av webbsidan laniakeahem.se som ägs av Laniakea Hem AB.

Syftet med webbsidan är att skapa en användarvänlig och säker e-tjänst som är tillgänglig för intresserade att lära sig mer om Laniakea Hem och där man dessutom kan göra en intresseansökan. Webbsidan tillåter även Laniakeas konsulenter att enklare och mer effektivt kunna göra initiala bedömningar av en sökandes lämplighet att tillhandahålla ett jourhem/familjehem.

Begrepp

“Du”, “din”, “dina”: sökanden, den som använder sig av webbsidan. “Personuppgifter”: uppgifter som individuellt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en viss individ, till exempel namn eller e-postadress. “Webbsidan”, “formulären”: tjänsten som används för att samla in uppgifter om en sökandes lämplighet att tillhandahålla ett familjehem.

Insamling och behandling av personuppgifter
Information samlas in genom tjänsten laniakeahem.se. Tjänsten görs tillgänglig, drivs och ägs av Laniakea Hem AB. Dina uppgifter bearbetas och lagras i tjänsten och görs tillgänglig för den konsulent som mottagit din intresseanmälan (”den aktuella konsulenten”).

Insamling av uppgifter sker, med ändamålet, att den aktuella konsulenten initialt skall bedöma en sökandes lämplighet att tillhandahålla ett familjehem. Uppgifter såsom personnummer, kontaktuppgifter samt även svar på flervalsfrågor samlas in och behandlas i tjänsten. Vissa av dessa uppgifter är av känslig karaktär då de omfattar sökandens fysiska och psykiska hälsa.

Den insamlade informationen utgör grunden för den initiala bedömningen som den aktuella konsulenten gör för att avgöra sökandens lämplighet att tillhandahålla ett familjehem eller jourhem.

För att slutgiltigt bedöma en sökandes lämplighet, kan den aktuella konsulenten komma att behöva samla in ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter kan komma att hämtas från andra myndigheter så som Försäkringskassan, Polisen och Kronofogden. Uppgifter från andra myndigheter kommer inte att överföras till tjänsten. Dessa lagras och behandlas av den aktuella konsulenten enligt gällande föreskrifter.

Tillgång till en sökandes uppgifter i tjänsten
För att underlätta insamling av information och utvärdering av lämpliga sökande används en central tjänst i form av en webbsida som ägs av Laniakea Hem. Tillgång till tjänsten är begränsad till behörig personal på den aktuella enheten (familjehemskonsulenter eller sekreterare). En teknisk administratör på Laniakea Hem har åtkomst till själva tjänsten av administrativa och tekniska skäl.

Uppgifterna i portalen kommer inte att delas eller lämnas ut till tredje part.

Säkerhet
Uppgifter som samlas in via tjänsten skickas och lagras i krypterad form. Ansvaret för driften av tjänsten ligger hos Laniakea Hem AB.

Radering av uppgifter
Den aktuella konsulenten ansvarar för vidarebehandling och radering av uppgifterna som görs tillgängliga till dem via tjänsten.

Frågor?

Vid frågor eller funderingar kring hantering av personuppgifter relaterat till tjänsten, kontakta oss gärna.

För tillgång och korrigering av information som sparats om dig via tjänsten kontaktas familjehemskonsulenten i den aktuella enheten som mottagit din intresseanmälan

Om du, som sökande via tjänsten, av någon orsak ändrar dig alternativt inte längre kan tillhandahålla ett familjehem. Så kan du kontakta den aktuella konsulenten för att få dina uppgifter raderade från tjänsten.

Intresseanmälan

Ansök om att bli ett familjehem redan idag. Många barn är i behov av din hjälp!

×